Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Turniej Gmin Reymontowskich
jest cykliczną imprezą przechodnią,
w której biorą udział, bądź są organizatorami następujące gminy: Będków, Kołaczkowo, Tuszyn, Lipce Reymontowskie i Kobiele Wielkie. Gminy te są związane w swej tradycji i historii z postacią i twórczością Władysława Stanisława Reymonta.

 

Cele realizacji Turnieju:

- popularyzacja twórczości i przybliżenie postaci laureata
Literackiej Nagrody Nobla Wł. St. Reymonta,
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie popularyzacji i promowania miejsc związanych z pobytem pisarza oraz nawiązywanie kontaktów wśród mieszkańców „gmin reymontowskich”,
- inspirowanie amatorskiej twórczości artystycznej,
- pobudzanie związków z własną „małą ojczyzną”.

 

XVI Turniej Gmin Reymontowskich
w Kobielach Wielkich 5 maja 2013 r.


rozpoczęliśmy mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Marcina w Kobielach Wielkich. Mszę celebrował proboszcz parafii Kobiele Wielkie ks. Grzegorz Dzierżanowski. Uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe Publicznej Szkoły Podstawowej im Wł. ST. Reymonta w Kobielach Wielkich i Publicznego Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich. Oprawa muzyczna mszy św. - kobielski chór kościelny pod kierownictwem Pana Józefa Utratnego. Po mszy uczestnicy Turnieju przeszli korowodem z kościoła do parku, w drodze składając kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym miejsce gdzie stał dom, w którym urodził się Wł. St. Reymont. Korowód poprowadził Chór Klubu Seniora „Relaks”, pod dyrekcją Pana Arkadiusza Chybalskiego.

 

Dalsza część Turnieju odbywała się na scenie w parku.

Po przywitaniu gości turniejowych Wójt Gminy Kobiele Wielkie Pan Henryk Więckowski dokonał uroczystego otwarcia Turnieju.

Na powitanie gości wystąpił z krótkim, bardzo udanym, programem Chór Klubu Seniora „Relaks” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich. Chór prowadzi Pan Arkadiusz Chybalski.

Po czym rozpoczęły się zmagania turniejowe. XVI Turniej w Kobielach Wielkich obejmował następujące konkursy:

I. Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Władysława Stanisława Reymonta;

II. Konkurs plastyczny - „Wycinanka Ludowa”;

III. Konkurs Pieśni Patriotycznej i  Pieśni o Ojczyźnie;

IV. Konkurs na najciekawszego sobowtóra Reymonta i postaci stworzonej przez pisarza w swoich powieściach;

V. Konkursy sprawnościowe:

1. Konkurs dla Przewodniczących Rad Miasta i Gmin;

2. Konkurs dla Burmistrza i Wójtów Gmin;

3. Konkurs dla przedstawicielek KGW;

4. Konkurs dla strażaków.

 

I. W Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Władysława Stanisława Reymonta każdą gminę reprezentowały trzy osoby. Każda drużyna losowała zestawy pytań, na które odpowiadała zespołowo. Konkurs obejmował życiorys noblisty oraz powieści ,,Chłopi”, ,,Ziemia Obiecana”, ,,Komediantka”. Pytania przygotowała GBP i GOKiS
w Kobielach Wielkich.

Poziom wiedzy uczestników był zaskakująco dobry. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż po powieści i biografię Reymonta sięgają uczniowie szkół gimnazjalnych. Trzeba nam dorosłym pielęgnować talenty i motywować chęci tych najmłodszych przedstawicieli gmin biorących udział w konkursie wiedzowym, aby wytrwale pracowali zdobywając wiedzę i doświadczenie.

II. Konkurs plastyczny - „Wycinanka Ludowa”;

Każdą gminę reprezentowały trzy osoby. Podczas trwania Turnieju każda ekipa wykonała 3 wycinanki formatu A4, naklejone na papier, opatrzone tytułem
i podpisane. Kolorowy dorobek konkursu można zobaczyć poniżej.

III. Konkurs Pieśni Patriotycznej i  Pieśni o Ojczyźnie.

Każdy uczestnik wykonał jeden utwór w języku polskim mieszczący się
w konwencji konkursu. W konkursie młodzież występowała w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe i szkoły gimnazjalne. Dobór repertuaru oraz rewelacyjne wykonania uczestników konkursu wokalnego sprawiły, że publiczność miała okazję wysłuchać niecodziennego koncertu w wykonaniu reprezentantów gmin.

IV. Konkurs na najciekawszego sobowtóra Reymonta i postaci stworzonej przez pisarza w swoich powieściach.
Kandydaci poza wyglądem zewnętrznym, przygotowali krótką prezentację postaci stworzonej przez pisarza lub samego Reymonta. W konkursie młodzież występowała w dwóch kategoriach wiekowych - szkoły podstawowe
i szkoły gimnazjalne.

Zanim wykreowane na podobieństwo Reymonta i bohaterów jego powieści postacie wystąpiły na scenie, przechadzały się po naszym XVIII wiecznym parku. Niecodzienny to widok …Janka Orłowska, Jagna czy Agata albo sam Reymont paradując niespiesznie zabytkowymi alejkami parku stworzyli niepowtarzalny klimat tego miejsca.

V. Konkursy sprawnościowe:

1. Konkurs dla Przewodniczących Rad Miasta i Gmin;

Sprawność czytania uchwał Przewodniczący mają z pewnością opanowaną do perfekcji. Jednak czy powieść „CHŁOPI” tak samo dobrze się czyta mogli się Państwo przekonać podczas trwania tego konkursu. Każdy uczestnik miał za zadanie przeczytać  wybrany fragment powieści w czasie nie krótszym niż 2 min.

Okazało się, że było to trudne zadanie. Język jakim posługiwał się Reymont pisząc powieść, za którą otrzymał Nagrodę Nobla, jest szalenie trudny w interpretacji. Jest to mowa chłopska, mieszanina gwar i archaizmów. Wystarczyła jednak chwila, aby można było się przenieść na czas czytania do Lipiec i tam zachwycać się, smucić, radować czy wzruszać razem z bohaterami tamtej rzeczywistości, których rytm życia wyznaczała natura. Mam nadzieję, że tym konkursem zachęciliśmy gości
i mieszkańców do czytania powieści „Chłopi”

2. Konkurs dla Burmistrza i Wójtów Gmin;

Włodarze gmin mieli okazję zaprezentować szerokiej publiczności turniejowej sprawność promowania swojej gminy. Każdy uczestnik miał za zadanie przedstawić swoją gminę w nieprzekraczalnym czasie - 2 min.

Z całą stanowczością można dziś powiedzieć, że 2 minuty to za mało, by przedstawić gminę w całej krasie. Jednak nawet z tak krótkiej wypowiedzi mieszkańcy naszej Gminy Kobiele Wielkie mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek o Gminach: Będków, Kołaczkowo, Lipce Reymontowskie i Tuszyn. Być może będziemy poszerzać i urozmaicać konwencję konkursu, by stworzyć więcej możliwości do przedstawiania dorobku gmin i ich wzajemnego poznawania.

3. Konkurs dla przedstawicielek KGW.

Rzut beretem. Każdą Gminę reprezentowała 1 osoba, a każdy uczestnik miał prawo do 3 rzutów.

Pozornie konkurencja wydawała się łatwa, jednak by zdobyć najlepszy rezultat każdy uczestnik wprowadzał inną, nową technikę. Co ciekawe jednak metoda tradycyjna przynosiła największe odległości rzutu.

4. Konkurs dla strażaków.

W konkursie z jajem każdą gminę reprezentowała 1 osoba. Zadaniem uczestników było pokonanie slalomu z jajkiem na łyżce, w możliwie najkrótszym czasie i z nienaruszonym jajkiem.

Jedne jajka wracały do mety całe, inne potłuczone. Tempo pokonywania slalomu było dość szybkie, a precyzja wykonania zadania różna. Najważniejsze, że wszyscy zawodnicy wykonali zadanie i dotarli do mety.

 

Dwie ostatnie konkurencje były humorystycznym akcentem podsumowującym zmagania turniejowe. Mamy nadzieję, że nie tylko uczestnicy bawili się dobrze.

W trakcie obrad komisji turniejowej, publiczność zajmowało przedstawienie
w wykonaniu Teatru Reymontowskiego działającego przy GOKiS w Kobielach Wielkich. Teatr zaprezentował scenkę „W Sądzie” z powieści „Chłopi” Wł. St. Reymonta.

Po przedstawieniu przyszedł czas na podsumowanie Turnieju i rozdanie nagród.

Jeśli chodzi o wyniki to, mimo czasem zróżnicowanej punktacji, wszyscy uczestnicy konkursów zostali zwycięzcami. Każda z „gmin reymontowskich” wyróżnia się przygotowaniem i zaangażowaniem w dobrze pojętym duchu rywalizacji.

Łącznie w konkursach wzięły udział 62 osoby. Wszyscy otrzymali nagrody.

Włodarze Gmin otrzymali z rąk Wójta Gminy Kobiele Wielkie Medal Okolicznościowy XVI Turnieju Gmin Reymontowskich.

Na tym Turniej został uroczyście zakończony przez Wójta Gminy Kobiele Wielkie Pana Henryka Więckowskiego.

 

Po czym Przewodnicząca Rady Gminy Lipce Reymontowskie Pani Danuta Łaska
i Wójt Gminy Lipce Reymontowskie Pan Jerzy Czerwiński zaprosili wszystkich na XVII Turniej Gmin Reymontowskich, który odbędzie się w Lipcach Reymontowskich w 2014 r.

 

Turniej owocuje kontynuacją współpracy pomiędzy „reymontowskimi gminami”. Realizacja tego wspólnego działania jest znakomitą okazją do poznawania się, integrowania i podtrzymywania przyjacielskich relacji między mieszkańcami
i włodarzami gmin reymontowskich.

 

Po wspólnej kolacji przy ognisku wszyscy szczęśliwie wrócili do domów. Do zobaczenia za rok.

 

Organizatorzy składają podziękowanie:

- Za czuwanie nad bezpieczeństwem ruchu podczas przemarszu korowodu, druhom OSP pod kierownictwem Komendanta Gminnego OSP w Kobielach Wielkich Pana Jerzego Braszczyńskiego;

- Za czuwanie nad bezpieczeństwem przemarszu i bezpieczeństwem imprezy Komisariatowi Policji pod kierownictwem Pana Andrzeja Rusa;

- Za opiekę medyczną - dyżur w trakcie trwania imprezy - Ośrodkowi Zdrowia
w Kobielach Wielkich.

- Za współpracę i pomoc Publicznej Szkole Podstawowej i Publicznemu Gimnazjum w Kobielach Wielkich;

- Za przychylność ks. Grzegorzowi Dzierżanowskiemu - proboszczowi parafii Kobiele Wielkie;

- Za wzruszającą oprawę muzyczną mszy św. i pomoc w prowadzeniu korowodu chórowi kościelnemu parafii Kobiele Wielkie;

- Za barwne i śpiewne  poprowadzenie korowodu oraz udany występ na scenie chórowi Klubu Seniora „Relaks”, akompaniament Pan Antoni Antosiewicz,

pod dyrekcją Pana Arkadiusza Chybalskiego;

- Za udany występ na scenie Teatrowi Reymontowskiemu;

- Wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej
i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich, którzy z wielkim oddaniem pracowali przy organizacji tunieju.

( opr. Ewa Trzonkowska)

Licznik odwiedzin: 15777