Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

„Eko re-akcje”
Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta” ma przyjemność zaprosić dzieci i młodzież do udziału w projekcie „Eko re-akcje”. Celem głównym przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej wśród młodych mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego, Dzierżąznej,
Kobiel Wielkich, Rudy i Zapolic poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych.
„Eko re-akcje” to pomysł na rozwijanie kreatywności w zakresie ekologii przy jednoczesnym zdobywaniu umiejętności i wiedzy teoretycznej wśród dzieci i młodzieży. Tematem przewodnim projektu jest zachowanie zasobów przyrodniczych wiejskich obszarów województwa łódzkiego, poprzez zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej u dzieci i młodzieży oraz zmotywowanie ich do selektywnej zbiórki odpadów, a także kreatywnego podejścia do recyclingu.
Dla organizatorów niezmiernie ważne jest pokazanie dzieciom i młodzieży zagadnień związanych
z artystycznym przetwarzaniem istniejących już przedmiotów poprzez warsztaty designu ekologicznego i redesingnu czyli wzornictwa bazującego na zużytych przedmiotach. W warsztatach udział wezmą dzieci i młodzież z Aleksandrowa Łódzkiego, Dzierżąznej, Rudy, Zapolic,
Kobiel Wielkich – 21 września 2013 r. w godz. 10 – 17.30
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu
.
Na zajęcia, które odbywać się będą od połowy września do końca października, w ww. miejscach złożą się multimedialne prelekcje, interaktywne zabawy twórcze, konkursy i happeningi, które przygotują uczestników do udziału w warsztatach oraz wystaw podsumowujących efekty działań twórczych. Projekt oparty jest na partnerstwie publiczno-społecznym stowarzyszenia z Łódzkim Domem Kultury.
Głównym rezultatem zadania będzie zwiększenie poziomu edukacji ekologicznej jego uczestników, a zatem kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży z małych gmin województwa łódzkiego, co wpłynie na zmniejszenie skali pojawiania się dzikich wysypisk na terenie objętym projektem.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”.

Licznik odwiedzin: 15704