Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

 

Podczas realizacji drugiej części zadania w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013”   
zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Zrealizowano wszystkie wybrane projekty inicjatywne mieszkańców pod wspólną nazwą „Razem dla pokoleń”. Mieszkańcy tworzący grupy inicjatywne w pełni zrealizowali zadeklarowaną wcześniej pomoc przy wykonaniu projektów. Zaangażowanie i udział mieszkańców w realizacji ich własnych pomysłów wzmocniło podtrzymanie stałych relacji GOKiS z mieszkańcami. Tym samym zwiększył się udział mieszkańców        w zorganizowanej aktywności na rzecz lokalnego społeczeństwa.
Odnosząc się do celów strategicznych  Programu  Inicjatywy Lokalne czyli „ Inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnej, odrywaniu i rozwijaniu potencjału i kapitału kulturowego jej członków oraz kulturotwórczych zasobów społeczności” można stwierdzić, że w drugiej części zadania zrealizowano wszystkie zaplanowane działania zmierzające do osiągnięcia tych celów     ( zajęcia plastyczne, wokalne, taneczne, kulinarne, prozdrowotne, rozgrywki sportowe, aerobik, ognisko, wycieczki i spotkania ).

Zgodnie z harmonogramem realizacji drugiej części zadania Programu Narodowego Centrum kultury Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2013,  pod wspólną nazwą ”Razem dla pokoleń” przeprowadzono następujące działania:

1.Zorganizowano zajęcia plastyczne - malowanie na szkle, w plenerze, na tkaninie. Podczas warsztatów prowadzonych przez wolontariuszy dzieci nauczyły się nowych technik plastycznych i z pasją i zaangażowaniem stworzyły niepowtarzalne prace. Podczas pleneru malowały jesienny krajobraz w naszym kobielskim parku. Stworzyły niepowtarzalne malowidła na koszulkach. A na szkle powstały niecodzienne motywy na bazie wcześniej stworzonych przez autorów szablonów.Wystawa prac wzbudzała ogromne zainteresowanie wśród wszystkich przybywających do GOKiS.
2. Założono stronę internetową www.kobielewielkie.naszgok.pl gdzie zamieszczane były systematycznie zdjęcia z realizowanych działań.
3.Zakupiono koszulki dla zespołów i zorganizowano rozgrywki sportowe. W siatkówkę lubią grać chyba wszyscy, a szczególnie emocjonujące są mecze naszych bliskich.        W rozgrywkach nie było przegranych, bo wygraną jest uczestnictwo w projekcie – jak powiedzieli uczestnicy.
4. Zorganizowano wyjazdy umożliwiające korzystanie z obiektów sportowo rekreacyjnych. Odbyły się wyjazdy na basen, kręgielnię, do groty solnej dla różnych grup wiekowych. Korzystanie z takich miejsc ma zbawienny wpływ na kondycję fizyczną  i psychiczną człowieka. Wyjazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
5.  Zorganizowano wycieczkę rowerową z jesiennym ogniskiem. Pogoda i nastroje dopisały, więc atmosfera była niezapomniana.
6. Zorganizowano zajęcia kulinarne. W sumie odbyły się trzy zajęcia, na których Panie     i Panowie w różnym wieku uczyli się od siebie, ale też od profesjonalistów. Była wymiana doświadczeń i przepisów, dekoracji i przygotowania stołu,
 ale też tworzenie nowych eksperymentalnych przysmaków kucharskich.
7.Zorganizowano spotkanie n.t. zrzeszania się grup. Spotkanie poprowadziła wolontarialnie osoba posiadająca wieloletnią praktykę w prowadzeniu stowarzyszenia. Konkretne i precyzyjne sformułowanie problematyki spowodowało duże zainteresowanie. Było wiele pytań i wątpliwości ze strony obecnych na spotkaniu mieszkańców. Spotkanie stało się ogromnym krokiem do stworzenia stowarzyszenia.
8.  Zorganizowano  spotkania prozdrowotne dla seniorów. Pogadanka z pielęgniarką środowiskową, spotkanie i ćwiczenia z rehabilitantem, warsztaty z psychologiem             i dietetykiem już poprzez ogromne zainteresowanie  zostały docenione przez uczestników i określone jako bardzo potrzebne w świadomym życiu seniora.
9. Zorganizowano zajęcia tańca towarzyskiego, które skupiły najmłodszych  mieszkańców. Dzieci nauczyły się nie tylko podstaw tanecznych i zaczerpnęły ruchu ale  i poznały zasady savoir-vivreu.
10. Zorganizowano zakup materiału na stroje dla chóru Klubu Seniora i uszycie ich. Zorganizowano zajęcia wokalne dla
chóru Klubu Seniora czego efektem był koncert już na 11 listopada, a planowany           w najbliższej przyszłości jest koncert kolęd podczas wigilii dla mieszkańców. Działanie w miarę możliwości będzie kontynuowane po zakończeniu Programu NCK.
11. Zorganizowano zajęcia aerobiku dla kobiet w różnym wieku. Zainteresowanie zajęciami przerosło nasze oczekiwania. Poza fizycznym  udziałem w zajęciach i korzyści z nich płynących, mieszkanki spotykając się dość często budowały więzi społeczne.
12. Zorganizowano wycieczki do Krasiejowa - do parku dinozaurów, do Ojcowa – do Ojcowskiego Parku Narodowego i do Krakowa i Zakopanego. Poza poznawczymi              i rekreacyjnymi aspektami tych wyjazdów mieszkańcy mogli lepiej się poznać, czy podzielić pasją fotografowania
13.  Zorganizowanie imprezy andrzejkowej – zakończenie drugiej części zadania. Tradycje andrzejkowe połączone ze wspólną zabawą uczestników Programu NCK.

 


Działania skierowane są do różnych grup wiekowych i społecznych, obejmowały aktywne formy spędzania wolnego czasu i integrację mieszkańców. Aktywność mieszkańców polegała na bardzo dużym zaangażowaniu się w przygotowania i w samym udziale w realizacjach. Z pewnością wpłynęło to na poprawę kondycji psychofizycznej, poszerzeniu wiedzy w poruszanych dziedzinach, polepszeniu komunikacji międzyludzkiej i umocnieniu więzi wśród mieszkańców. Wartością dodaną realizacji Programu NCK  jest determinacja  jednej z grup inicjatywnych, w dążeniu do zarejestrowania stowarzyszenia.

 Łącznie w II części zadania wzięło udział 428 osób.

Licznik odwiedzin: 15793