Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki
Podczas realizacji I części zadania od 2.05.2013 r. do 4.08.2013 r., w ramach Programu NCK „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2013” 
zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte.

Przeprowadzono wspólnie z mieszkańcami proces diagnozy społecznej skierowany na sferę kultury, dzięki czemu uporządkowano wizję rozwoju w celu wprowadzenia realnych zmian społecznych. Zwiększył się udział mieszkańców w zorganizowanej aktywności na rzecz lokalnego społeczeństwa. Powstały pomysły inicjatywne - projekty, które mamy szansę realizować w drugiej części zadania. Wzmocni to, podtrzymanie już wypracowanych podczas realizacji pierwszej części zadania, stałych relacji GOKiS z mieszkańcami.

Praca nad diagnozą miała charakter partycypacyjny. Podczas cyklu spotkań i warsztatów mieszkańcy współtworzyli diagnozę. Wspólnie zastanawiali się nad potrzebami, odnajdywali zasoby i żywo interesowali się wynikami badań. W sposób naturalny tworzyli grupy inicjatywne,     a później pracowali w tych grupach, by zebrać pomysły odpowiadające wynikom diagnozy,           a składając wnioski deklarowali pomoc w ich realizacji. Mieszkańcy, którzy wzięli udział                  w budowaniu diagnozy, poświęcili swój czas, doświadczenie i wiedzę, byli aktywni, otwarci, twórczy i innowacyjni.

Przeprowadzona diagnoza kreatywna obejmowała badanie zasobów, problemóworaz potrzeb mieszkańców, szczególnie w sferze życia społecznego obejmującej kulturę i wartości społeczeństwa. W trakcie procesu zbierania danych korzystano z  metod warsztatowych - burzy mózgów, map, wywiadów grupowych, obserwacji i ankiet. Badania i analizy były przeprowadzane sukcesywnie. Jednocześnie uczestnicy byli systematycznie informowani o założeniach Programu.

W efekcie zawiązały się grupy inicjatywne, które opracowały swoje projekty do realizacji. Zaistniała również grupa, która bardzo poważnie rozważa zawiązanie stowarzyszenia. Zasługuje to na szczególne podkreślenie - jest to pierwszy niezamierzony efekt realizacji Programu. Taki wzrost zaangażowania społecznego może skutkować pojawieniem się nowej organizacji pozarządowej.

Podczas realizacji procesu badań, poza rozlicznymi pozytywnymi aspektami integrującymi mieszkańców, bez względu na wiek i inne różnice wśród uczestników, dało się odczuć ich wspólne zaangażowanie w kreowanie nowej rzeczywistości i współodpowiedzialność.

 

Załączniki:

Licznik odwiedzin: 15792